We're LIVE! Join us as we stream BAC Activities
MRT-3 TRAIN SCHEDULE

By Merrowen Mendoza on June 01, 2019 under Announcements

9acc59ba-1a5d-4977-b3f8-b001c0030bcc.jpg

Dahil pasukan na naman, muli po naming pinaaalalahanan ang aming mga pasahero ukol sa operating hours ng MRT-3:

Mula Lunes hanggang Biyernes, ang unang tren ay aalis nang 4:59AM sa North Avenue, at 9:10PM ang huli. Sa Taft Avenue, 5:50AM ang unang biyahe, habang 10:10PM ang huli.

Tuwing weekdays, 15 tren ang magseserbisyo sa mga pasahero, na may headway o oras sa pagitan ng pagdating ng mga tren na 7 minuto.

Tuwing weekend o holiday naman, mayroong 12 tren ng MRT-3 na tatakbo sa linya, at may headway na 8.5 minuto. Sa mga araw na ito, ang unang tren ay aalis nang 4:59AM sa North Avenue, at 9:10PM ang huli. Sa Taft Avenue, 5:51AM ang unang biyahe, habang 10:01PM ang huli.

Ingat po sa biyahe!